IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

competitieroeien

Materiaal Regels

Algemene regels

 • Stap nooit over boten.
 • Til maximaal één boordriem per persoon. Altijd met het blad naar voren en leg ze met de bolle kant op de het vlot.
 • Til de boot altijd gelijk op commando van de stuur en altijd met minimaal vier personen.
 • Draai de boot alleen op het vlot.
 • Boten dienen na het draaien altijd alleen aan de spanten getild te worden. Dus nooit aan de boordranden, riggers of voetenborden tillen.
 • Instappen gebeurt op het instapplankje tussen de slidings, nooit op de huid van de boot. Ga ook nooit in de rigger staan.
 • Controleer of het stuurtje correct vastzit en of de dollen goed dicht zitten.
 • Vaar te allen tijde stuurboordwal.
 • Beroepsvaart heeft altijd voorrang, dus ook rondvaartboten.
 • Na het roeien de boot binnen leggen, tenzij de volgende ploeg al staat te wachten.
 • Let op bij het binnen leggen dat de boot niet op de riggers ligt en dat alle dolkleppen gesloten zijn.
 • Nadat de boot op zijn plaats terug is gelegd, wordt deze afgelapt en worden de dweilen teruggehangen op de rekken. Let op dat de dweil eerst afgespoeld wordt als er zand in de dweil zit. Zand zorgt voor onnodige krassen en schade aan de huid van de boot. Als de dweil op de grond valt, dient de dweil dus eerst afgespoeld te worden alvorens de boot te lappen.
 • Riemen en roertjes op de daarvoor bestemde plekken terugleggen.

Boot in en uit het water

 • Wees voorzichtig met het omdraaien. Til de boot voldoende hoog op, zodat de riggers de grond niet raken. Anders wordt het onmogelijk om de riggers weer goed af te stellen.
 • De boten dienen ALTIJD door zowel de heeren als de damesch over de kiel in en uit het water te worden geschoven. De huid is dun en wanneer die beschadigd, zal de boot voor onbekende tijd uit de roulatie zijn.
 • Zet de boot altijd een beetje af van het vlot, zodat de riggers niet op het vlot rusten. Dit leidt uiteindelijk tot het breken van de rigger.

Schoonmaken

 • Lap na iedere training de boot af met de daarvoor aanwezige lappen. Deze hangen aan het rek naast de middelste loodsdeur. Hiermee haal je het ergste vuil er af en de loods wordt niet zo nat van binnen. Gaarne de materiaalcommissaris inlichten als er geen lappen aanwezig zijn.
 • Maak de boot regelmatig goed schoon. Het ziet er niet alleen een stuk beter uit, maar het schoonmaken van de binnenkant zorgt ook voor het beter rollen van de bankjes op de slides. De competitiecommissie of materiaalcommissaris zal aangeven wanneer een boot schoongemaakt moet worden.

Transport

 • Haal de drukstang en de rigger van de boot met behulp van een sleutel 10 en 13. Bind de vier drukstangen en riggers zorgvuldig bij elkaar en schrijf de naam van de boot en ploeg er duidelijk op. Neem dus bijvoorbeeld touw mee voor het transport.
 • Haal de bankjes er uit door ze richting de stuurplaats te schuiven en ze met een voorzichtige doch ferme duw van de slides te halen. Doe dit niet te lomp, want anders sloop je het bankje. De bankjes bindt je bij elkaar. Zorg er altijd voor dat het bovenste en onderste bankje respectievelijk op de houten zijde boven en onder rusten. Niet op de wieltjes dus, want dan komt er zand in en zijn ze op den duur niet meer rond.
 • De boot, de riggers en de bankjes gaan op deze manier samen op transport naar de wedstrijden. De competitiecommissie zal zorgen dat ieder van jullie een keer zorg draagt voor het transportklaar maken, en het opladen van de boten op de botenwagen.
 • Let bij het opriggeren op de nummering van de riggers. Elke rigger is genummerd op het middelste plaatje. Zet de riggers dus niet op een willekeurige plaats op de boot. Dat kost je de eerste plek. Over het algemeen past dat ook simpelweg niet.

Schade

 • Heb je tijdens een training of wedstrijd schade gemaakt, schrijf dit dan op in het schadeboek. Het schadeboek hangt aan de pilaar tegenover de deur naar de werkplaats. Laat de bootsman Mathijs met rust, en houd hem niet van zijn werk. Hij leest iedere ochtend het schadeboek, waarna het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt.
 • Als schade niet gemeld wordt, dan kun je de volgende keer nog niet in de betreffende boot roeien, omdat de schade dan erger wordt.

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »