IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

nieuws

Ledenregistratie KNRB

10 juni 2009 19:54 | Youri van Berkel | gewijzigd: 6 juli 2009 10:25 | Tim Bouwmeester

De jaarlijkse KNRB ALV heeft besloten dat alle roeiverenigingen in Nederland vanaf juli 2009 de NAW-gegevens van al hun leden moeten aanleveren bij de KNRB. Lees meer voor de mogelijkheid tot bezwaar

De leden van de KNRB (dit zijn de bij de KNRB aangesloten verenigingen) hebben op 7 maart 2009 tijdens de ALV, bij meerderheid van stemmen, besloten om te komen tot een centrale registratie van de bij de verenigingen aangesloten leden. Dit is een vervolg op het besluit van de, bij het NOC*NSF aangesloten, sportbonden om met deze centrale registraties te komen tot een eerlijker verdeling van de subsidiegelden. Hoe meer centraal geregistreerde leden, hoe meer subsidie de sportbond zal ontvangen.

Alle roeiverenigingen in Nederland zullen vanaf juli 2009 de NAW-gegevens (naam-, adres- en woonplaats-gegevens) van alle, bij hun aangesloten, leden moeten aanleveren bij de KNRB. Het verplicht aanleveren van e-mailadressen is door de KNRB ALV verworpen en facultatief verklaard. Nereus levert zo min mogelijk gegevens aan en e-mailadressen zullen derhalve door Nereus niet worden verstrekt.

De KNRB heeft zich verplicht de aangeleverde gegevens onder geen beding aan anderen af te staan voor commerciële of andere doeleinden, doch wel aan het NOC*NSF. Ook het NOC*NSF heeft zich verplicht om op dezelfde prudente wijze om te gaan met deze gegevens.

Op deze centrale registratie is verder nog de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing en zowel de KNRB als het NOC*NSF zijn derhalve verplicht de bepalingen die voortvloeien uit deze wet strikt na te leven.

Tegen het aanleveren van uw gegevens kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuur. Zij kunnen u uitleggen wat hiervan de gevolgen zullen zijn.

Bezwaar maken kan uiterlijk tot en met zondag 5 juli, de dag van de uittraining. Gegevens van personen die dan geen bezwaar hebben gemaakt zullen worden doorgespeeld aan de KNRB.

Reacties (0)

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »