IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

oud-Nereus

Jaarverslag Oud-Nereus 2007

Steun aan Nereus

Het hekwerk van het botenhuis vertoonde de laatste jaren een stevige slijtage en het was toe aan een ingrijpende reparatie. Op een aantal punten ontstonden scheuren in het beton die op termijn een gevaarlijke situatie zouden kunnen opleveren.
Het bestuur van Oud-Nereus heeft besloten deze reparatie voor de rekening van Oud-Nereus te laten komen.

Oud-ledenborrel

De jaarlijkse Oud-Nereus-borrel vond dit jaar op 24 juni traditiegetrouw plaats tijdens de wedstrijden van de Hollandbeker. De opkomst was verheugend en gezellig.

In-memoriam

Helaas ontvielen ons in 2007 Daan van der Linde, Jan Posch en Lex Helfrich. In het Nereus-Magazine van maart 2008 is persoonlijk aandacht geschonken aan hun verdiensten voor Nereus.

Alle blikken in de website “IOE”

Een kleine groep Nereïden heeft onder de bezielende leiding van Antoinette Dobbelmann en Daniel Paarlberg alle blikken in dit schitterende adres-systeem ingevoerd. Een enorm project, wat een paar jaar in beslag heeft genomen U kunt als U via de website (login-password aan te vragen via abactis@nereus.nl) toegang hebt gekregen daar Uzelf en al Uw oude vrienden en vriendinnen vinden, met hun adres-gegevens, Nereus-CV en de prijzen die er gewonnen zijn.

Jaap Ellerbroek
Voorzitter Oud-Nereus

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »