IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

oud-Nereus

Jaarverslag Oud-Nereus 2009


Zoals u hopelijk inmiddels allen weet en aan den lijve hebt ondervonden, wordt sinds een aantal jaren het jaarlijkse wel en wee van zowel Nereus als Oud-Nereus gepubliceerd in het Nereus-Magazine, waarvan ook dit jaar weer rond de Kerst een fraaie aflevering in uw bus moet zijn gegleden. Mocht u dit Magazine onverhoopt niet hebben ontvangen, laat ons dat dan even weten, liefst per e-mail. Hieronder zal ik van bovenstaand verslag een resumé geven en tevens de kans waarnemen om enkele onjuistheden in dat verslag recht te zetten.

Allereerst hebben er enkele verschuivingen plaatsgevonden in het bestuur van Oud-Nereus. Na meer dan 35 jaar trouwe dienst in het bestuur, waarvan ruim 25 jaar als voorzitter, heeft het erelid de heer Jan Willem Pennink gemeend dat voor hem het moment gekomen was om afscheid te nemen van het bestuur om ‘een volgende generatie de gelegenheid te geven´ het stokje over te nemen. Vanaf deze plaats rest ons zeer veel waardering en dank uit te spreken voor de rechtlijnige, bescheiden, maar zeer steekhoudende wijze waarop de heer Jan Willem Pennink steeds zijn bijdrage heeft geleverd. Het zou tekort schieten om de vele wapenfeiten van de heer Pennink op deze plaats te memoreren, maar ongetwijfeld doen zich daartoe nog andere gelegenheden voor…

In ditzelfde bestuursjaar heeft ook een overdracht van de voorzittershamer van het bestuur plaatsgevonden. De heer Jaap Ellerbroek heeft na ruim 10 jaar enerverend voorzitterschap het stokje overgedragen aan ondergetekende. Een uitstekend ledenregistratie systeem, een hechte band met het jonge Nereus, indrukwekkende lustrumdiners en vele andere zaken kwamen mede onder zijn actieve leiding tot stand en velen van u zullen hieraan goede herinneringen bewaren. De heer Ellerbroek heeft voorlopig de taak van penningmeester op zich genomen.

In het afgelopen jaar is in goed overleg met het bestuur van Nereus besloten om in een aantal zaken met betrekking tot beheer, werving en ondersteuning van activiteiten voor en door Oud-Nereus leden, intensiever met het bestuur van Jong- Nereus op te trekken. Mede hiertoe is mevrouw Nienke Agoston toegetreden tot het Oud-Nereus bestuur. Zij heeft haar sporen binnen Nereus en de organisatie van Nereus evenementen ruimschoots verdiend en wij zijn blij met haar toetreding. Zij zal nauw gaan samenwerken met de Commissaris competitieroeien die daartoe aan haar taken de functie ‘Commissaris Oud-leden beheer’ (voorlopig als proef) heeft toegevoegd.

Het ledenbestand IOE wordt steeds completer en blijkt voor velen van u een ideaal medium om (oude) contacten terug te vinden en voor ons om u allen te bereiken. Dit is des te meer van belang nu wij dit jaar (12-18 december 2010) het XXVste lustrum van de ASR met velen van u zullen gaan vieren. Een zeer actieve lustrumcommissie onder leiding van de heer Bram Festen zal u veel fraais aanreiken om met Jong-Nereus en uw tijdgenoten samen het lustrum te vieren. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij opnieuw een grootse lustrumviering tegemoet gaan en wil u vanaf deze plaats alvast enthousiasmeren om u voor de verschillende op Oud-Nereïden gerichte evenementen aan te melden zodra de uitnodigingen bij u in de bus vallen.

Vol respect en trots kunnen wij terugkijken op vele fraaie prestaties van Nereïden in het afgelopen jaar, zoals u in het recente Nereus Magazine uitgebreid hebt kunnen lezen. Met name ook de geweldige prestaties van de dames op het WK in dit postolympische jaar waren spraakmakend. Ik heb er alle vertrouwen in dat met het degelijke (professionele) coachteam dat voor de komende jaren is aangesteld, de prestaties zullen blijven groeien.

Dankzij uw bijdragen heeft Oud-Nereus dit jaar, in afstemming met het meerjaren botenplan, een lichte acht kunnen doneren aan de ASR. Deze fraaie boot draagt de naam van een van onze twee recente Olympisch goudwinnaressen Marit van Eupen, en wij hopen dat hiermede opnieuw veel topresultaten zullen worden behaald.
Daarnaast heeft Oud-Nereus namens u een toezegging voor een bijdrage gedaan aan het project van de Nereus archiefcommissie waarbij grote delen van het Nereus fotoarchief, welke opgeslagen liggen in het Universiteitsmuseum van de UvA, zullen worden gedigitaliseerd. Dit lijkt de beste garantie dat deze archieven ook voor latere generaties bewaard kunnen blijven. Ons Oud-Nereus bestuurslid de heer Evert Constandse is hierbij nauw betrokken.

Ten slotte wil ik mijn eigen ambitie uitspreken om vanuit de voorzittersfunctie van Oud-Nereus namens u onze ASR Nereus te blijven ondersteunen en bijstaan opdat wij met plezier en trots de topprestaties van deze uitzonderlijke vereniging kunnen blijven volgen. Ik zie u graag langs de waterkant en op de vele evenementen komend jaar in de aanloop naar het aanstaande lustrumfestijn.

Ioe Hikemelaya!

Kees Jan Ponsen

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »