IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

oud-Nereus

Jaarverslag Oud-Nereus 2010

Ouderkerk, Maart 2011

Inmiddels is het 25ste lustrum alweer achter de rug, en hebben velen van ons prachtige herinneringen aan deze feestweek. De organisatie door het lustrumbestuur onder leiding van Bram Festen, wist in samenwerking met vele Nereïden een geweldige mix voor te schotelen met onder meer het lustrumcabaret, een groots galafeest en een imposant lustrumdiner, tijdens welke ook nog een zware herenacht met de naam Iwan Vanier door ON aan de vereniging werd geschonken.

Daarnaast is er door de lustrumboekcommissie onder leiding van Daniel Paarlberg met bloed, zweet en tranen een werkelijk fenomenaal, Nereus waardig, gedenkboek uitgebracht dat beeldend de historie van onze traditierijke vereniging uitbeeldt en beschrijft.

Even verder terugkijkend op het afgelopen Nereus jaar dat voorafging aan het lustrum, grijp ik terug op het verslag dat reeds werd gepubliceerd in het lustrumnummer van het Nereus Magazine. In navolging van de afgelopen jaren was het opnieuw een enerverend jaar met vele momenten van verschillende emotie, om terugkijkend even bij stil te staan.

Allereerst natuurlijk het wedstrijdroeien, de kern van het Nereus bestaan.
´Times are changing´ ; onder de bezielende leiding van een viertal professionele coaches in harmonieuze samenwerking met de niet-betaalde coaches, werd weer een productief en enerverend roeiseizoen afgewerkt. En hoewel Nereus in haar lange bestaan onder pure ´amateurcoaches´ is groot geworden, kan in het huidige tijdsgewricht de mix van (betaalde) hoofdcoaches en onbetaalde ´vrijwilligers´ niet meer worden weggedacht. Het heeft ook wel weer het een en ander tot stand gebracht (126 blikken, 10 NK winnaars, 12 SB deelnemers, de Issa Beker, hofleverancierschap van de nationale equipes, etc), zoals u ongetwijfeld elders in het magazine kunt lezen. Geweldige prestaties van de Dames die in een opbouwende reeks via Head overwinningen in Amsterdam en Boston en een zilveren EK medaille in de 8 tot een gouden victorie (in de 4) op het WK in Nieuw Zeeland leidden. Maar ook bij de Heren werd in het schakeljaar naar de OS in Londen, een fraaie reeks opgebouwd, die in Nieuw Zeeland helaas niet tot blik mocht leiden. Het lichte circus liet ook weer van zich spreken, en bij de aanstormende ´jeugd´ (1e jaars, Senioren B) nam Nereus op alle fronten een prominente rol in.

Daarnaast wisselden vreugde en verdriet zich het afgelopen jaar regelmatig af. Op 6 maart 2010 werd erelid Jan Willem Pennink, met een onnavolgbare staat van dienst voor de ASR van meer dan 60 jaar, benoemd tot Erevoorzitter van Nereus. Dit fantastische moment ging gepaard met een heuglijke vergadering, een geweldig Nereusdiner op de ASR, klinkende speeches en een ´must-have´ gedenkboek voor deze speciale gelegenheid.

Maar ook het heuglijke feit dat Matthijs Josselin de Jong, de bootsman, alweer 20 jaar de Nereus vloot koestert, werd uitbundig gevierd. Hierbij kan niet onvermeld blijven dat dit nog steeds mogelijk wordt gemaakt dankzij het Nereus 100+ Fonds, dat daarom nog steeds uw steun verdient.

Ook diep verdrietige momenten wisselden elkaar af. Scherp op het netvlies staat het schokkende verlies van een van de jeugdige Nereus toptalenten. Daarnaast verloor ook Oud Nereus enkele prominente leden in het afgelopen jaar. Niet onvermeld kan hier blijven het recente overlijden van Riet Bloemendal, de echtgenote van onze vorige Erevoorzitter, wijlen Willy Bloemendal.

Onder leiding van een zeer actief bestuur, geleid door praeses Bart Donders, werd een succesrijk Nereusjaar afgerond. Ook binnen het ON bestuur heeft inmiddels een functieoverdracht plaats gehad en heeft Jaap Ellerbroek het ON bestuur verlaten. Ik maak daarom op deze plaats graag van de gelegenheid gebruik om Jaap Ellerbroek nog eens alle lof toe te zwaaien voor de afgelopen 10 jaar leiderschap in het ON bestuur, waarbij hij aan het eind van dit jaar ook het penningmeesterschap heeft overgedragen aan de nieuw toegetreden Pim Vos. Wij zijn Jaap veel dank verschuldigd.

Afrondend nog enkele opmerkingen van zakelijke aard. Het Willy Bloemendalfonds dat in de toekomst onder meer professionele coaching mogelijk moet (blijven) maken, kan zich verheugen in 2 nieuwe Fondsbeheerders, Janneke van Marle en Taco Bruinsma. Het Nereus 100+ Fonds is ´still going strong´ onder leiding van Evert Constandse en Jan Peter de Geus, maar verdient altijd uw aandacht en instandhouding.

Tenslotte. Hoewel Nereus natuurlijk een gezonde en welvarende vereniging is, was het verlies van ING als hoofdsponsor een ongewenste ontwikkeling. Het is daarom verheugend om hier te kunnen vermelden dat het inmiddels is gelukt om de zakenbank Kempen & Co als nieuwe, enthousiaste hoofdsponsor aan Nereus te verbinden.

Uitziende naar een volgende ontmoeting dit seizoen tijdens Varsity, Koninklijke of een van onze ON-borrels, groet ik u.

Kees Jan Ponsen, voorzitter Oud Nereus

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »