IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

oud-Nereus

Jaarverslag Oud-Nereus 2011


Ouderkerk, voorjaar 2012

Waarde Nereïden en Oud Nereïden,

Met veel plezier kijk ik met u terug op het afgelopen Nereus jaar. Een lustrumjaar is nu eenmaal uiterst geschikt om terug te kijken, oude vrienden of liefdes weer eens te ontmoeten of te memoreren, de glorie van de verleden (roei-)carrière te herbeleven, en vooral om vorengaande nog eens uitbundig te vieren. Om vervolgens met frisse moed en verse herinneringen de volgende vijf jaar aan te vangen.
Een jaar geleden was daar dan ook de gelegenheid om bijeen te komen voor de viering van het 25ste lustrum der ASR Nereus. Velen van u hebben een of meer evenementen mogen meemaken, welke aan jong en Oud Nereus werden voorgeschoteld door een enthousiaste lustrumcommissie onder leiding van Bram Festen.
Naast de vele evenementen voor Jong en Oud, was zeker ook het grootse lustrumdiner in de Wintertuin van het Krasnapolsky een evenement om nooit te vergeten. Volop winter, opgetaste sneeuwduinen en ingesneeuwde vliegvelden hebben niet kunnen verhoeden dat veel meer dan 400 Nereïden bijeen kwamen om terug en vooruit te kijken op het roemrijke verleden van onze geweldige roeivereniging.
Onder de strakke en inspirerende leiding van de heer van den Eerenbeemt vond een prachtig diner plaats met als een van de meest tastbare herinneringen de officiële overhandiging van het fantastische Lustrumboek ‘125 jaar Nereus”, een meer dan waardig opvolger van het bordeauxrode Eeuwboek. In het nieuwe gedenkboek heeft de redactiecommissie, indachtig de moderne ontwikkelingen, de focus iets meer op beeldend dan verhalend gelegd, waardoor er opnieuw een fantastisch en uiterst inspirerende must-have is toegevoegd aan de rijke historie der ASR Nereus. Grote complimenten zijn daarom hier op zijn plaats voor de lustrumcommissie, de redactiecommissie van het lustrumboek en allen die het lustrum tot een groot succes hebben gemaakt.
Tijdens het lustrumdiner werd overigens namens u, de leden van Oud Nereus, een zware herenacht aangeboden welke voortaan de naam Iwan Vanier zal dragen, en waarbij ter nagedachtenis en eerbetoon, diens gouden Varsityblik in de stuurstoel is bevestigd geworden.
Vervolgens werd de focus weer moeiteloos verlegd naar het aankomende roeiseizoen waarbij de voorbereiding enigszins werd bemoeilijkt door de streng doorzettende winter, maar deze handicap trof onze concurrerende verenigingen evenzo. Het trio professionele hoofdcoaches in samenhang met de overige ( evenzo professionele, maar niet in dienstverband zijnde ) Nereus coaches wist de wedstrijdploegen weer op hoog niveau te brengen, hoewel op de Heineken RoeiVierkamp niet in alle divisies de overwinning werd behaald. De overwinning op de head of the River werd in de beide hoogste divisies nipt gemist, zodat de bordeauxrode wimpel niet op het verenigingsgebouw kon worden gehesen. De 128ste varsity was gelukkig weer een prooi voor onze Oude Vier met de heren Lucken, van der Want, Meylink en Uittenbogaard met stuur de Vries (hier meer over de Varsity overwinning) , en bracht de kroegjool na 6 jaar weer naar het ASC/AVSV op de Warmoesstraat.
Opnieuw heeft Nereus zich het afgelopen seizoen nationaal genesteld aan de absolute top, en werd er in rap tempo een grote hoeveelheid overwinningen binnengehaald, hetgeen ongetwijfeld ook heeft bijgedragen aan het behalen van de Aegon bestuursbokaal, welke door de KNSRB met steun van zijn hoofdsponsor, jaarlijks wordt uitgereikt aan de studentenroeivereniging met het best presterende bestuur.
Waar de KNSRB Aegon als hoofdsponsor wist te strikken, was in het afgelopen jaar de ASR Nereus in staat om de zakenbank en vermogensbeheerder ‘Kempen & co’ aan zich te binden voor het jaar 2011, met een optie voor nog eens 4 jaar verlenging tot en met de Spelen van 2016. Een prachtige prestatie, mooie synergie en opnieuw ondersteuning van de solide basis die Nereus nationaal en internationaal aan de top moet houden. De sponsor heeft er met fraaie roeipakjes en jacks ook voor gezorgd dat de Nereusroeiers steeds opvallend zichtbaar aanwezig zijn en respect afdwingen bij de tegenstanders.
Op de ALV van oktober jl. werd de heer Evert Constandse benoemd tot Erelid. De heer Constandse is sinds zijn aankomst op Nereus tot aan de dag van vandaag intensief betrokken bij de ASR, eerst als wedstrijdroeier met vele aansprekende overwinningen,en later als bestuurder van Oud Nereus. Daarnaast heeft hij mede aan de wieg gestaan van het 100+ Fonds waarvan hij tot op de dag van vandaag beheerder en aanjager is, en nog steeds is hij onvermoeibaar actief voor al deze zaken. Op dezelfde ALV werd Gijs Vermeulen benoemd tot Lid van Verdienste. Zijn leidende rol bij de herensectie met onder meer drie Varsityoverwinningen, de inzet in de lustrumcommissie XXIV en de commissie wedstrijdroeien, zijn praesidiaat van de K.N.S.R.B. , gevolgd door de functie van permanent commissaris waren onder meer redenen voor de ASR om hem deze eretitel te verlenen.
Misschien is het aardig om in het kader van onze levenslange interesse in het reilen en zeilen van Nereus nog kort het project ‘ een leven lang roeien’ te vermelden. Het betreft hier het optreden van de Nereus Mexico acht(’68) , welke meer dan 40 jaar na dato weer als acht een heel seizoen in training is gegaan in voorbereiding op de Head of the River Charles in Boston, hetgeen heeft geleid tot een aardige promotie van het roeien in het algemeen, en dat van Oud Nereïden in het bijzonder (klik hier om het filmpje ¨twee generaties Holland achten¨ te zien).
Tenslotte. Ook komend seizoen in aanloop naar de Olympische Spelen in Londen zijn de verwachtingen rond de prestaties nationaal en internationaal weer hooggespannen. Nereus is goed vertegenwoordigd in de equipes, met de sponsor en de bijdragen uit de Fondsen is er een stevige basis, en met de zeer competente besturen een goede verenigings-
structuur, maar toch blijft de vereniging uw steun nodig hebben. Aansluitend aan het lustrum hebben alweer enkelen van u de bijdrage aan de Fondsen opnieuw kenbaar gemaakt of aangekondigd, maar uw aller bijdragen blijven belangrijk om de ASR Nereus ook de komende jaren aan de top te houden.
Rest mij nog om Floor Auer, commissaris Competitie en Reünisten te bedanken voor haar inspanningen voor Nereus en Oud Nereus in het afgelopen bestuursjaar en haar opvolgster Anouk van Diepen succes te wensen in haar functie. Wij zijn blij met deze directe lijn naar de huidige Nereusbesturen, en zien hierin een meerwaarde.
U kunt altijd met haar en ons in contact komen via de website van Nereus (www.nereus.nl)
Hopende velen van U in het komende roeiseizoen weer op verschillende evenementen te mogen begroeten verblijf ik.

Namens het bestuur van Oud Nereus,
Kees Jan Ponsen, voorzitter

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »