Bestuur & Commissies

Bestuur

Ieder jaar treden 9 verdienstelijke leden toe tot het Bestuur der A.S.R.Nereus. Zij zetten hun maatschappelijke carrière en studie voor een jaar opzij om zich in te zetten voor de mooiste vereniging van Nederland. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de vereniging. Samen met allerlei (advies) commissies bestaande uit leden en oud leden, proberen zij ieder jaar Nereus een stapje beter en mooier te maken. Zowel op het gebied van sportieve top prestaties, als het betrokkene verenigingsleven met de vele tradities die Nereus rijk is.

bestuur@nereus.nl

Praeses

Valletta Bijlsma
praeses@nereus.nl

Ab Actis

Charlotte Russel
abactis@nereus.nl en reunisten@nereus.nl

Quaestor I

Roos Zandvliet
q1@nereus.nl

Quaestor II

David van de Lustgraaf
q2@nereus.nl

Commissaris Extern

Sam van der Meer
extern@nereus.nl

Commissaris Wedstrijdroeien

Douwe Smits
wedstrijd@nereus.nl

Commissaris Materiaal

Daan Davids
materiaal@nereus.nl

Commissaris Competitie

Freek van Druten (interim) 
competitie@nereus.nl

Commissaris Gebouw

Freek van Druten
gebouw@nereus.nl

Ereleden 

Jan-Willem Pennink (Ere-voorzitter)
Lex van Drooge
Laura van ’t Veer
Jaap Reesink
Diederik Simon
Ruud Stokvis
Evert Constandse
Christine Eggenkamp-Vink

Afroeicommissie

De Afroeicommissie is verantwoordelijk voor de eerste 6 weken van het nieuwe studiejaar, de afroeiperiode. In deze periode leren de afroeileden kennis maken met alles wat Nereus te bieden heeft, zowel sociaal als sportief.

Meer informatie is te vinden via deze link

Praeses – Sona Hospers
Ab Actis – Sebastiaan ten Broeke
Quaestor – Coen Davids
Acquisitie – Katherina van Peperstraten
Roeien I – Maarten Worm
Roeien II – Lara Sigmond
Technisch Front – Philo Geerlings
Evenementen – Sanne Wanders

Introductie Commissie

introductie@nereus.nl

De introductiecommissie organiseert de introductieweken voorafgaand aan het lid worden bij Nereus. Meer informatie kan hier gevonden worden.

Praeses  – Robin DiMascio
Ab actis  – Ophir Gautier
Quaestor  – Stijn Smoes
Planning en promotie  – Eva Gorter
Evenementen – Emmelot Zuidmeer
Evenementen – Zina Laan
Wedstrijd – Kiene Remijn

Sociëteitscommissie

socie@nereus.nl

Met de intrede van het seizoen ‘97/’98 is de A.S.R. Nereus een belangrijke commissie rijker. Nereus wint de laatste decennia aan populariteit onder de Amsterdamse studenten, en dat heeft zijn consequenties. Een steeds groter wordende vereniging bracht met zich mee een steeds grotere vraag naar een groep actieve leden die de verantwoordelijkheid zou nemen om het reilen en zeilen op de sociëteit aan de Amsteldijk in goede banen te leiden. De eerste Sociëteitscommissie bestond uit 4 personen die gezamenlijk en met volle overgave aan een nieuw avontuur begonnen. Beleid werd geschreven, functies werden ingevuld en uitgebreid, kortom; een waardevolle toevoeging aan het Commissie arsenaal op de A.S.R. had zijn intrede gedaan.

In de loop der jaren is de samenstelling van de Sociëteitscommissie aan veel verandering onderhevig geweest en is het aantal functies uitgebreid. Ondertussen bestaat de SociëteitsCommissie uit 5 functies die door 7 personen worden ingevuld. De functies; Praeses, Commissaris Bar, Quaestor, Commissaris Keuken (2x) en Commissaris Ghebouw (2x) worden ieder jaar weer door een nieuwe groep leden met volledige inzet vervuld.

In zijn essentie houdt de Sociëteitscommissie zich bezig met het vloeiend verloop van de sociale wisselwerking binnen de muren van het bordeauxrode bastion. De sociëteit is immers de plek waar de leden elkaar treffen om te eten en samen het glas te heffen. Aspecten die door allen worden gewaardeerd, aspecten die echter wel goed onderhouden moeten worden. Een continue wisselwerking met zowel het Bestuur als de Competitiecommissie zorgt voor een vloeiend verloop van al hetgeen op de A.S.R. georganiseerd wordt; op zowel het wedstrijdroeiend als competitieroeiend vlak.

U zult van het werk van de Sociëteitscommissie meer niet, dan wel zien, en daar zijn wij ons terdege van bewust. Het zal u dan ook vaker opvallen dat u tijdens een diner op uw vingers getikt wordt bij het doorbreken van de mores, of dat u ons ziet shinen tijdens de borrel op donderdagavond, dan dat u iets meekrijgt van een gewaxte vloer, Makro bezoeken, overleg met de brouwerij, hetzij van de organisatie die komt met het organiseren van een evenement als de Heineken Roeivierkamp.

Uw Sociëteitscommissie is er om het u naar de zin te maken, het u aan niets te laten ontbreken en om hetgeen zich op de Sociëteit afspeelt in goede banen te leiden. Veelal achter de schermen coördinerend bewijst uw SociëteitsCommissie dat Nereus niet slechts heer en meester op het water is, maar dat zij ook op het gebied van gezelligheid en kameraadschap zal prefereren op het droge. Met dit gedachtegoed in ons achterhoofd zal uw Sociëteitscommissie zich jaar in jaar uit voor Nereus, en daarmee dus hoofdzakelijk voor u, met volledige overgave in blijven zetten.

Praeses – Linn van Rossem
Quaestor – Fien Landsmeer
Commissaris Bar – Ruben Lambrichs
Commissaris Keuken – Thijs Schuurman
Commissaris Keuken – Boudine van Tuinen
Commissaris Ghebouw – Max van der Meulen
Commissaris Ghebouw – Daan Thissen

Competitie commmissie

competitie@nereus.nl

De Competitiecommissie organiseert samen met de Commissaris Competitie het eerstejaars en ouderejaars competitieroeien op Nereus. Omdat er ieder jaar zo veel belangstelling is voor het eerstejaars competitieroeien, wordt er door de Competitiecommissie een selectie gemaakt van de meest enthousiaste eerstejaars roeiers die zich daarna onderdeel van de Competitievloot mogen noemen. Om tot een selectie te kunnen komen, wordt er per week twee keer geroeid, één keer een outdoor gelopen en twee keer geborreld. De Competitiecommissie voorziet gedurende de selectieperiode van oktober t/m januari alle roeiers van bekwame coaches die geheel vrijwillig, door weer en wind, de basisprincipes en de fijne kneepjes van het roeien uitleggen en een kwalitatief hoogstaande outdoor verzorgen. Uiteindelijk worden er circa 150 roeiers geselecteerd. Zij zullen de rest van het seizoen roeien in een ploegje van zeven man. Dit ‘bootje’ zal een vast coachkader toegewezen krijgen en kan vanaf dan serieus gaan trainen voor de competitiewedstrijden die zullen volgen. Voor de ouderejaars competitieroeiers bestaat er de mogelijkheid om de roeicarrière binnen Nereus voort te zetten in de ouderejaars C4+, gladde vier of clubacht. Daarnaast is er het projectroeien waarbij de Ringvaart of Vogalonga geroeid kan worden

Gedurende het seizoen organiseert de Competitiecommissie tal van activiteiten voor de eerstejaars en ouderejaars competitieroeiers: diners, uitjes en activiteiten en natuurlijk een fantastisch kamp. Waar de bootjes op wedstrijden strijden voor de overwinning, zijn deze activiteiten vooral bedoeld om de bootjes nader tot elkaar te brengen en zo een band op te bouwen met uw jaar. Ook op de dinsdag- en donderdagavondborrels kunnen alle competitieroeiers elkaar en de Competiecommissie beter leren kennen onder het genot van een biertje.

Uiteraard zullen er ook heel wat competitiewedstrijden volgen door het hele land. Hier is de Competitiecommissie altijd bij en zorgt zij voor een soepel verloop van de wedstrijd. Tevens vormt zij een belangrijk aanspreekpunt bij eventuele problemen met bijvoorbeeld het materiaal of bij het indienen van protesten. Natuurlijk is de Competitiecommissie daar ook aanwezig om al haar roeiers aan te moedigen!

Meer informatie is hier te vinden. U kunt de commissie bereiken op compcie@nereus.nl

Praeses – Julia Bladt
Ab actis – Linde Wink
Quaestor – Iska Prakke
Coaching en Wedstrijd – Stephan Pompen
Eerstejaars Activiteiten & Promotie – Eva de Vries
Materiaal  – Jens Rozenbroek
Materiaal – Floris Jansen
Materiaal en Toer – Nienke van der Vaart

Commissie Wedstrijdroeien

De Commissie Wedstrijdroeien (CWR) is het adviesorgaan van het bestuur op het gebied van wedstrijdroeien en richt zich op het ontwikkelen, uitvoeren en controleren van het wedstrijdroeibeleid op zowel korte als lange termijn. Zij heeft daarmee tot taak de continuïteit in het beleid te waarborgen en kennis te brengen op het gebied van het wedstrijdroeien. De commissie adviseert het bestuur en komt daartoe geregeld samen met de praeses en de Commissaris Wedstrijdroeien. Vanzelfsprekend is de CWR ook voor coaches en roeiers aanspreekbaar.

De Commissie Wedstrijdroeien bestaat momenteel uit:

  • Freek Robbers
  • Dirk Uittenboogaard
  • Hilde Boon
  • Diederik Simon
  • Tim van den Ende
  • Maarten Hurkmans

Almanak

almanak@nereus.nl

Praeses / Q1 –  Suze van der Hulst
Ab actis  – Marijn van Kooten
Commissaris Acquisitie – Michaela Alblas
Commissaris Beeld – Antonie Tilanus
Commissaris Design – Lieve Kramer
Commissaris Schrijven – Milan Bosveld

Financiële commissie
sponsor@nereus.nl

De Financiële Commissie der A.S.R. Nereus is de schakel tussen de vereniging en haar leden enerzijds en (potentiele) sponsoren anderzijds. Ons doel is om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met onze partners.

Hierbij zijn een aantal zaken belangrijk:

  • Onderhouden van contact. In principe heeft iedere sponsor contact met het commissielid ‘Extern en Relatiebeheer’, zodat de communicatie tussen beide partijen helder en doeltreffend is.
  • Acquisitie. De commissie speelt een actieve en begeleidende rol in het benaderen en werven van potentiële sponsoren voor onder andere evenementen en roeiwedstrijden.
  • Concentratie van kennis. De commissieleden zijn voor meerdere jaren verantwoordelijk voor het sponsorbeleid en de uitvoering daarvan. Daardoor hebben zij voldoende kennis van de wensen van verschillende partners en de invulling van de sponsormogelijkheden om ieder nieuw bestuur of iedere nieuwe commissie te ondersteunen.

Wij zijn ons bewust van de bijzondere waarde van onze partners en doen er alles aan om een prettige samenwerking te faciliteren. 

Wij zijn natuurlijk altijd opzoek naar nieuwe sponsoren. Heb jij nog goede ideeën, ouders of andere familieleden of kennissen die geïnteresseerd zouden zijn om Nereus verder te helpen, stuur dan ook een e-mail naar sponsor@nereus.nl !

Meer informatie voor bedrijven is hier te vinden.

De Financiële Commissie bestaat uit:

Voorzitter – Maurits Paijens 
Commissaris Extern der A.S.R. Nereus – Sam van der Meer 
Ab Actis – Jytte Balk
Commissaris Acquisitie – Thomas Telders
Commissaris Acquisitie – Iris Halma
Commissaris Acquisitie – Marije Creyghton
Commissaris Acquisitie – Laurens Reintjes
Commissaris Carriere – Annelot van Essen
Commissaris Carriere – Josephine Wijdenes
Commissaris Carriere – Julius Houwer
Commissaris Carriere – Katherina van Peperstraten

Heineken Roeivierkamp

heineken@roeivierkamp.nl

De Heineken Roeivierkamp, de grootste roeiwedstrijd van Nederland, wordt georganiseerd door een commissie van Nereus. Het is een meerjarige commissie, hierdoor wisselt niet iedereen tegelijkertijd wat er voor zorgt dat het niveau van de wedstrijd jaar na jaar omhoog gaat. De commissie wordt bemand door negen mannen en vrouwen die allen minimaal eenmaal de Heineken geroeid hebben.

Meer informatie over de wedstrijd is hier te vinden.

Interne Organisatie – Jelle van Blokland
Interne Organisatie – Evita Kwant
Quaestor – Lucas Bollen 
Wedstrijdleiding Korte Baan – Tiemen van der Kolk
Wedstrijdleiding Korte Baan – Yannick Haverkamp
Wedstrijdleiding Lange Baan – Tijn Versteeg
Wedstrijd Secretariaat – Robin van Sallandt
Tijdwaarneming  – Pine ten Raa
Tijdwaarneming – Jytte Balk
Technische Dienst – Dominique den Houting
Internationals  – Isabel Bangma 

NKIR

nkir@nereus.nl

In 1990 werd ter ere van het lustrum XXI van de Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Nereus voor het eerst in Nederland een wedstrijd op de ergometer georganiseerd over 2500 virtuele meters. Dit was een groot succes en daarom werd besloten deze wedstrijd jaarlijks te organiseren. De Open Nederlandse Ergometer Kampioenschap (ONEK) was geboren. Omdat Nederland toen één van de weinige landen was waar een ergometerwedstrijd gehouden werd, trok dit sportevenement een groot aantal buitenlandse deelnemers.

De afstand voor de wedstrijden werd teruggebracht naar de in de roeiwereld gebruikelijke 2000 meter. Tevens werd samen met de Koninklijke Nederlandsche Roeibond besloten de ONEK voortaan een officieel Nederlands Kampioenschap te laten zijn. Sinds 1999 heet het evenement dan ook het Nederlands Kampioenschap Indoorroeien (NKIR).

Meer informatie kunt u hier vinden!

Praeses – Marjolein Scholtens
Quaestor I – Pieter de Bruine
Quaestor I I – Aimee Sijben
Wedstrijdleiding –
 Iris Halma
Wedstrijdleiding – Mick van Banning
Wedstrijdleiding – Sam van der Meer
Wedstrijdleiding – Marijn Gudde
Publicatie en vormgeving – Hajo Vlaar
Materiaal – Floris bij de Weg
Materiaal – Marijn Kox
Acquisitie – Roos Algera
Digitaal – Boris Dries

Nereus Carpit Noctem

ncn@nereus.nl

De Nereus Carpit Noctem (NCN) is een roeiwedstrijd op de Amstel in Amsterdam en is ontstaan in 1996 als reactie op de toenemende grootte van het competitieroeien in Nederland.

De NCN is een unieke wedstrijd waarbij er zowel overdag als ’s nachts geroeid wordt. De voorwedstrijd overdag is een tweekamp, bestaande uit een race van 500m gevolgd door een sprint van 250m. De finish is ter hoogte van het botenhuis, waarvandaan je een mooi uitzicht hebt op de racende ploegen. De spectaculaire boord-aan-boord finale-sprints beginnen ’s avonds en worden gevaren in het donker, op een met spotlights verlichte Amstel. Dit zorgt ervoor dat de NCN jaarlijks een groot spektakel is.

De NCN wordt georganiseerd door de NCN-commissie. De commissie, bestaande uit tien personen, is het hele jaar druk bezig met de voorbereidingen. Op de dag van de wedstrijd wordt de commissie bijgestaan door tientallen vrijwilligers.

Meer informatie kunt u hier vinden!

Praeses – Rogier van Staveren 
Ab Actis – Liselotte van der Mark 
Questor –
Allard André de la Port
Acquisitie – 
Felix van Lith
Tijd en media –
Tess van Dijk
Baan I –
Daan Bakker
Baan II –
Laurens Moeijes
Wedstrijdleiding I –
Kiki Borst
Wedstrijdleiding II – Maxime van Laar

Nereus Merchandise

contact@nereus-merchandise.nl

Dana Vaessen
Oskar Schmitz
Sunny Colsen
Wietse Morreau
Silke Dekker

Sociëteitsweek

societeitsweek@nereus.nl

Praeses – Tess Ruger
Ab Actis – Merel de Bokx
Quaestor – Roemer Domela Nieuwenhuis Nijegaard
Evenementen I – Jubel Anderson-Bloomfield
Evenementen II – Ghislaine Gresnigt
Acquisitie – Matthias Pieren
Promotie – Bregje van den Brand

Thetisthetissprint@nereus.nl

De Thetiscommissie is een commissie die alles omtrent het dames wedstrijdroeidispuut Thetis organiseert. Wanneer een lichte of zware dame zal gaan wedstrijdroeien treedt zij automatisch toe tot het dispuut wat in 1934 is opgericht. Elk jaar organiseert Thetis een diner voor haar leden en worden er meerdere andere activiteiten georganiseerd. Tevens vind jaarlijks de Thetissprint plaats, een officiële sprint over 500 meter op de bosbaan waarbij deelnemers van verschillende verenigingen het tegen elkaar op nemen in velden als de mixdubbeltwee.

Meer informatie over de Thetissprint kunt u hier vinden!

Praeses – Jente Jongsma
Quaestor – Suze van der Hulst
Quaesto– Sarah Nordemann
Quaesto– Jikke de Steur 
Wedstrijdleiding – Emmelot Zuidmeer
Wedstrijdleiding – Carlijn Breure
Wedstrijdleiding – Tamar Verkaik
Wedstrijdleiding – Demi Straathof
Wedstrijdleiding – Amély Carrière
Evenementen – Sosha Zuiderduin
Wedstrijdleiding  Rosa Boender
Comissaris Evenementen – Doortje de Groot 


Boxgala commissie (2023)

Praeses – Mick van Banning
Ab Actis – Hajo Vlaar
Acquisitie – Youp Overtoom
Lid – Sunny Colson
Lid – Yannick Haverkamp

Ouderejaars commissie

Praeses – Marije Creyghton
Ab actis –  Daan Bakker 
Quaestor – Thibaud Hamers 
Evenementen I – Renske Polderman
Evenementen II – Renske Armond
Sport – Femke van der Starre
Maatschappelijk – Bart Klaasse
Acquisitie – Tjalling van der Kolk 

ouderejaarscommissie@nereus.nl

Reünistencommissie

De Reünistencommissie der A.S.R. Nereus is de schakel tussen de vereniging en haar oud-leden. Ons doel is om de oud-leden zo veel mogelijk bij de vereniging te betrekken en daarbij donateurs voor de Nereusfondsen te werven.

Te bereiken via: abactis@nereus.nl

De Reünistencommissie bestaat, samen met het Oud-Nereus bestuur, uit:

Babette den Houting
Jelle van Blokland
Brinio Claerbout
Judith Verberne
Ella Cordus
Hugo Smits
Isabelle van Biezen
Carien Upmeijer
Simon Heerschop

Bestuur Oud Nereus

Voorzitter – Pieter André de la Porte
Secretaris – Maurien Møller
Penningmeester – Jurr van Ramshorst
PR & hulptroepen –  Judith van ’t Hoofd 
Judith Verberne

oudnereus@nereus.nl

DutchEnglish