Fondsen

Fondsen

OUD-NEREUS FONDS

De meeste oud-leden doneren aan het algemene Oud-Nereus fonds. Bijdragen aan dit fonds worden voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van nieuwe boten, al besluit het bestuur ook regelmatig om bij te dragen aan andere wensen van Nereus. De behoeften van Nereus en prioriteiten van oud-leden zijn hierbij de uitgangspunten. U kunt middels een donatie via automatische incasso of iDeal bijdragen aan dit fonds en automatisch donateur van Oud-Nereus worden. Veel donateurs maken van de mogelijkheid gebruik om hun gift af te trekken van de belasting. Dit kan door een periodieke schenkingsovereenkomst te tekenen. Hiervoor kunt u hier een formulier invullen.

Het beheer van het Oud-Nereus fonds ligt bij de penningmeester van Oud-Nereus, Jurr van Ramshorst. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via penningmeester@oudnereus.nl.

Sommige donateurs geven de voorkeur aan een donatie aan een bij voorbaat vaststaand doel. Om hen tegemoet te komen heeft Nereus twee fondsen: het 100+ Fonds waaruit de bootsman wordt betaald en het Willy Bloemendal Coachfonds waaruit professionele coaches worden betaald. Oud-leden kunnen middels een periodieke schenking aan deze fondsen bijdragen. Ongeacht aan welk fonds u doneert ontvangt u alle uitnodigingen en mailings.

NEREUS 100+ FONDS

Het Nereus 100+ Fonds is in 1985 door een initiatief van Oud-Nereus opgericht en heeft als doel een kapitaal te vormen waarvan uit het rendement het salaris van bootsman Mathijs de Josselin – de Jong betaald kan worden. Het fonds ontvangt het grootste deel van de donaties uit termijnen van lijfrenten die voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn.
Het beheer van het Nereus 100+ Fonds wordt uitgevoerd door de heren Hans Vendrig en Alex Vermeulen (100fonds@oudnereus.nl)

WILLY BLOEMENDAL COACHFONDS

In de geschiedenis van Nereus is keer op keer gebleken dat coaching een kritieke voorwaarde voor succes is. Illustere coaches uit het verleden hebben aan de bakermat gestaan van grote successen. De laatste decennia zijn, met de intensivering van trainingen, de groei van Nereus en het stijgende internationale niveau, de eisen aan coaching sterk gestegen. Om aan de top te blijven is het noodzakelijk te investeren in de toekomst en mee te gaan met de professionalisering van de roeisport. Daarom investeert Nereus in coaching en andere vormen van professionele begeleiding en heeft zij in 2003 het Willy Bloemendal Coach Fonds (WBCF) opgericht.
Inmiddels levert het fonds een belangrijke bijdrage aan Nereus’ professionele coaching. Het is echter nog onvoldoende om Nereus hier volledig in te ontlasten. Uw bijdrage is daarom meer dan welkom.

Er is een tijdelijke fondsbeheerder aangesteld voor de werving van gelden en het beheer van het WBCF: Emile Clous. Hij is bereikbaar via coachfonds@oudnereus.nl.

SOCIËTEITSFONDS

Het Sociëteitsfonds is in 2021 opgericht om Nereus te kunnen ondersteunen in onderhoud van faciliteiten en de Sociëteit. Leden brengen hier gedurende hun Nereuscarrière veel tijd door en het in goede staat houden van deze faciliteiten is van groot belang voor de vereniging, zowel voor de huidige leden als voor het aantrekken van leden in de toekomst.

Het beheer van het Oud-Nereus fonds ligt bij de penningmeester van Oud-Nereus, Jurr van Ramshorst. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via penningmeester@oudnereus.nl.

DutchEnglish